Επικοινωνία
Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων 1, Τ.Κ. 546 30