Η ως τώρα προσφορά του συλλόγου μας συνοψίζεται στα εξής: